Meniu
Prekių krepšelis

Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklėmis

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.baldaitau.lt internetinėje parduotuvėje ir UAB „Baldė“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes internetinėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. Šios Taisyklės pirkėjui susipažinus su jomis ir pažymėjus/patvirtinus varnele teiginį „Su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“ yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas. Patvirtindamas taisykles pirkėjas tuo pačiu patvirtina, kad jis vadovaujantis 3.1. punktu gali pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.baldaitau.lt.

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas (internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs gavėją ir kitus reikalingus duomenis, pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą, sutikęs su siūlomais prekių pristatymo variantais ir susipažinęs bei sutikęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudęs mygtuką „Užsakyti“) jo nurodytu telefonu, arba elektroniniu paštu gauna iš pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas priimtas.

2.2. Pirkimo ir pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią Sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai Taisyklių daliai, jis nepateikia užsakymo paspausdamas mygtuką „Užsakyti“.

2.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.baldaitau.lt duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.baldaitau.lt turi teisę: - visi veiksnūs fiziniai asmenys ir/ar jų įgalioti atstovai, esantys Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, - visi juridiniai asmenys ir/ar jų įgalioti atstovai, registruoti Lietuvos Respublikoje, - nepilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai iki aštuoniolikos metų tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, nepriklausomai nuo to ar jie disponuoja savo asmeninėmis lėšomis,

3.2. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ 1 dal. ir 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“

3.3. Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties tik tuo atveju, jeigu prekės nebuvo sugadintos arba iš esmės nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos, nebuvo surinktos ir liko originalioje pakuotėje.

3.4. Pirkėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti užsakytų prekių kainą taip pat kitus mokėjimus (jei tokie buvo sutarti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka naudodamasis elektronine bankininkyste ir atlikdamas mokėjimą iš savo banko sąskaitos į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktuose“ arba atsiskaitydamas grynais pinigais prekių pristatymo metu, arba pirkdamas prekes lizingu prekių pristatymo metu sudaro lizingo sutartį prisiimdamas įsipareigojimus lizinguojančiai bendrovei ir pasirašydamas lizingo sutartį.

4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir informuoti Pardavėją.

4.3. Pirkėjas atlikęs mokėjimo pavedimą savo banke internete privalo atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo, jei mokėjimas bus vykdomas per Pirkėjo banką į Pardavėjo sąskaitą. Pasirinkus apmokėjimą į Pardavėjo sąskaitą ir per 24 valandas atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą (ir jeigu Pardavėjas pasitikrinęs savo banko sąskaitą gali patvirtinti, kad negavo iš Pirkėjo įmokos), Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė prekių pirkimo ir pardavimo sutarties.

4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalią pirkinių sumą, kurios nepasiekus Pirkėjo užsakymas nebus vykdomas.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešdamas Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs prekių pirkimo apmokėjimo būdą „banko pavedimu“ nesumoka už prekes per 24 valandas ir/arba Pardavėjas negauna tai patvirtinančių dokumentų.

5.4. Kai Pirkėjas pasirenka prekių pirkimo apmokėjimo būdą „grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu“, Pardavėjas, atsiradus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešdamas Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 24 valandas.

5.5. Atsiradus svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą.

5.6. Pardavėjas dėl nenumatytų ir svarbių priežaščių neįstengdamas laiku ir tinkamai įvykdyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties, pasilieka sau teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymo vykdymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas visas Pirkėjo sumokėtas lėšas.

5.7. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.8. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. PARDAVĖJO PAREIGOS

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, bet nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja tinkamai tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis ir gerbti jo privatumą ir išskirtinę teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 9 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 7 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ir reikalavimų.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Lietuvoje baldus pristatome visiškai Nemokamai iki Jūsų nurodyto adreso (išskyrus Kuršių Neriją). tai yra iki tos vietos iki kurios gali privažiuoti mikroautobusas.

7.2. Užsakymams į Visagino, Skuodo, Joniškio, Mažeikių, Akmenės, Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Zarasų, Ignalinos, Švenčionių, Kupiškio, Šalčininkų rajonus, minimalus užsakomų prekių krepšelis 350 eurų ( įskaitant PVM). Užsakymas pristatomas iki tos vietos iki kurios gali privažiuoti mikroautobusas.

7.3. Dėl užsakytų prekių užnešimo ( visoje Lietuvos teritorijoje ) teiraukitės informacijos telefonu 8 612 71850.

7.4. Visos prekės pristatomos nesurinktos, kartoninėse gamyklinėse pakuotėse. Prie visų prekių yra pridedamos surinkimo instrukcijos ir kitos prekių surinkimui reikalingos priemonės bei furnitūra.

7.5. Prieš pristatant prekes klientas telefonu informuojamas apie preliminarų prekių pristatymo laiką, kuris bus patogus klientui, bet priimtinas abiems pusėms.

7.6. Prekes stengsimės pristatyti per trumpiausią įmanomą laiką, kuris gali būti nuo 10 darbo dienų iki kelių savaičių. Palankiai susiklosčius situacijai pristatymo laikas gali būti ir trumpesnis. Tikslesnis prekės pristatymo laikas yra nurodomas prie kiekvienos prekės aprašymo ir skaičiuojamas nuo užsakymo patvirtinimo paspaudžiant mygtuką „Užsakyti“. Apie kiekvieną Jūsų užsakymo patvirtinimą informuosime elektroniniu paštu. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per aukščiau nurodytą terminą, nes užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuojamos.

7.7. Pristačius prekes jums, Jūs privalėsite patikrinti pakuočių kokybę, kad nebūtų suplyšusios. Jums bus pateikti prekės perdavimo-priėmimo dokumentai, kuriuose privalėsite pasirašyti ir pateikti asmeniui pristačiusiam prekes save identifikuojantį dokumentą. Pastebėjus prekių pakuočių pažeidimų ar komplektacijos neatitikimų apie tai pažymėsite perdavimo-priėmimo dokumentuose. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

7.8. Pirkėjui pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentuose, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės, be prekių pažeidimų, kurių atsiradimas yra ne gamyklinis brokas, bei be prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos būtų galima nustatyti išorinės apžiūros metu prekių neišpakavus). Pastebėjus, kad prekių pakuotė pažeista (suplėšyta ar kitaip išoriškai pažeista) ar prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumentuose. Pirkėjui nepažymėjus apie pažeidimus prekių perdavimo-priėmimo dokumentuose, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų ir komplektacijos neatitikimų.

7.9. Pirkėjas sudarydamas prekių pirkimo ir pardavimo sutartį įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis prekių asmeniškai priimti negali, o prekės pristatytos suderintu su Pirkėju laiku ir Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.10. Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2. Pirkėjas asmeniškai atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

8.3. Pardavėjas visiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tuo atveju, jeigu nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

8.5. Už Sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą Pirkėjas ir Pardavėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslais.

9.2. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta 9.3 punkte.

9.3. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdami prekes jų atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimu Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.

9.4. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

9.5. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR JŲ GRĄŽINIMAS

10.1. Parduodamos prekės yra tvarkingai supakuotos į kartonines pakuotes (nesurinktos). Ant visų pakuočių yra nurodytas prekės pavadinimas ir kt. Viduje pakuotės rasite surinkimo instrukciją ir visus reikalingus surinkimui elementus.

10.2. Visoms prekėms suteikiama 24 mėnesių gamintojo garantija.

10.3. Kokybišką, tačiau nepatinkančią prekę, turint jos įsigijimo dokumentus Pirkėjas per 14 dienų turi teisę pasikeisti analogiška kitos spalvos ar grąžinti ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

10.4. Pagrindinės sąlygos norint grąžinti kokybiškas prekes: - grąžinama prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje, - prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ant pakuotės), - prekė turi būti tos pačios komplektacijos kaip ir įsigijimo metu (visos detalės pakuotės viduje, surinkimo instrukcija ir surinkimo elementai), - kokybiškų, tačiau surinktų ar bandytų rinkti baldų grąžinti negalima, - prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, - grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną. - negalima grąžinti prekės pirktos lizingo būdu.

10.5. Gamintojo garantija negalioja natūraliai susidėvinčioms prekių dalims ir baldiniam audinui.

10.6. Už grąžinamas prekes pinigai pervedami į Pirkėjo nurodytą sąskaitą pavedimu. Už apmokėtas paslaugas pinigai negrąžinami.

10.7. Po prekių pristatymo, surinkimo eigoje pastebėjus nekokybišką, pažeistą baldo elementą ar detalę, ją reikia nufotografuoti ir atsiūsti mums elektroniniu paštu infobaldaitau@gmail.com su trumpu broko aprašymu, užsakymo numeriu ir Pirkėjo kontaktais. Susisiekę su gamintojais įvertinsime broko kilmę ir apie priimtą sprendimą informuosime nedelsiant.

10.8. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ . Prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.228-10 ir 6.228-11 straipsniuose nustatyta tvarka.

11. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

11.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir Pirkėjo suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.

11.2. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti šiais būdais: - Apmokėdamas už prekes banko pavedimu - kai Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo, gavęs iš Pardavėjo nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į UAB „Baldė“ banko sąskaitą nurodytą skyrelyje „Kontaktai“. - Apmokėdamas už prekes grynaisiais pinigais prekių pristatymo ar atsiėmimo metu – kai Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo ar atsiėmimo metu. - Apmokėdamas už prekes naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai tarp Pirkėjo (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovės sudaroma sutartis dėl prekių pirkimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje finansavimo.

11.3. Pardavėjas vienašališkai pasilieka sau teisę pareikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo, o šiam nesutikus, prekių neparduoti.

12. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

12.1. Pardavėjas visus pranešimus ir klausimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekes.

13.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėmesio!
Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti.